Escultura - Elena (en procés)
To be continued...

No comments: