"Lucanus cervus"

Fotografies del procès de treball de la reproducció de 3 exemplars de "Lucanus cervus", o "Cervol Volador" (80x60cm) per a la exposició "O asombro de Darwin" a la Casa de las Ciencias de A Coruña. Encàrrec de Espai Visual. L'exposició es podrà veure fins al desembre de 2010.
Charles Darwin va investigar sobre l'enorme desenvolupament de les mandíbules dels mascles d'aquesta espècie. Els mascles amb mandíbules poc desenvolupades, sovint perden les lluites per obtenir femella i no deixen descendència.

L'equip de treball l'hem format la
Mar H. Pongiluppi, el Vicent Matamoros, i Jo, el Henry Passolas. Agraïments al Jose, per la seva paciència, simpatia i professionalitat.

Pictures of the “making of” of the reproduction of 3 specimens of "Lucanus cervus”, either "Flying deer" (80x60cm) for the exhibition "O asombro de Darwin" in “La casa de las Ciéncias de A Coruña. Order of Espai Visual. The exhibition will be able to be seen until December of 2010.
Charles Darwin investigated about the huge development of the jaws of the males of this species. The males with little developed jaws, often lose the fights for obtaining female and they do not leave descendants.

Mar H. Pongiluppi, Vicent Matamoros, and I, Henry Passolas, have formed the team of work. Gratitude to Jose, for his patience, friendliness and professionalism.