Quadratura de la lluna

Quadratura mitjançant regle i compàs, d'una lúnula (En geometria es denomina lúnula a qualsevol de les dues figures amb forma semblant a la d'una lluna creixent obtingudes mitjançant la intersecció de dos cercles).
15 x 21 cm. Acrílic sobre paper.

Quadrature through ruler and compasses, of a lunule (In geometry "lunule" is any of the two figures with a form similar of a crescent moon obtained through the intersection of two circles).
15 x 21 cm.
Acrylic on paper.

No comments: