Il·lustracions per al nou catàleg de Lasser, encàrrec de Xavier Bas Disseny

Il·lustracions realitzades a "alademosca il·lustració"

No comments: