Triple portraits

Retrats realitzats mitjançant la doble exposició en un sol negatiu. Bronzes romans. "Museo Archeologico di Napoli". © 2011Henry Passolas

No comments: