"ET IN ARCADIA..."

Ja es pot visitar a partir del dia 10, l'exposició del projecte "Et in "Arcadia" al MUSEUM OF CLASSICAL ARCHAEOLOGY, Faculty of Classics (University of Cambridge).

També s'ha presentat el llibre "ET IN ARCADIA: A Re-embodimient of the frieze of the Temple of Apollo Epikourios at Bassai" (East & West Publishing, 2012).

En aquest projecte, dirigit per Jorge Egea i Ramón Casanova, hem participat: Israel Ariño, Adrián Arnau, Carles Bartolomé-Ibars, Mónica Lou, Rebecca Mutell i Enric Passolas (Universitat de Barcelona); Ruth S. Contreras-Espinosa (Universitat de Vic) i José Luis Eguía-Gómez (Universitat Politècnica de Catalunya). Així mateix, el projecte ha comptat amb la col·laboració del Dr. Robin Osborne (Facultat de Clàssiques de la Universitat de Cambridge) i la Dra. Tabitha Tuckett (Magdalen College de la Universitat d’Oxford).

http://www.eastandwestpublishing.com/forthcoming/et-in-arcadia

No comments: