Concept art - EVA


Concept art per la pel.lícula "EVA". Realitzats en col.laboració amb Laura Maynadé.

Concept art for the film "EVA". Done in collaboration with Laura Maynadé.

No comments: