"Concept" Cardona


Original i "matte" d'un castell fantàstic a partir d'una fotografia del castell de Cardona.

No comments: